دلهاي سنگي

[ پنج شنبه پنجم شهریور 1394 ] [ 10:54 ] [ سادات موسوی ]

تلنگر

[ پنج شنبه پنجم شهریور 1394 ] [ 10:52 ] [ سادات موسوی ]

زندگي در پرتو قرآن

[ یکشنبه اول شهریور 1394 ] [ 18:37 ] [ سادات موسوی ]

زندگي خوب

[ یکشنبه اول شهریور 1394 ] [ 18:35 ] [ سادات موسوی ]

توجه

[ یکشنبه اول شهریور 1394 ] [ 18:33 ] [ سادات موسوی ]

خدا

[ سه شنبه ششم مرداد 1394 ] [ 18:0 ] [ سادات موسوی ]

دلنوشته

خدايا به حق فرق شكافته علي عليه السلام

به آه مادران فرزند از دست داده

به اشك چشم بچه هاي يتيم

به خانه هاي خراب شده اي كه انسان هاي بي گناه در آن بودند

به دست هايي كه براي نياز به سوي تو بلند شده

فرج مولاي مان را برسان.

 

[ پنج شنبه هجدهم تیر 1394 ] [ 13:27 ] [ سادات موسوی ]

يا صاحب الزمان

[ سه شنبه نهم تیر 1394 ] [ 18:12 ] [ سادات موسوی ]

تبريك

عيد مبارك

[ یکشنبه سوم خرداد 1394 ] [ 8:32 ] [ سادات موسوی ]

پند

[ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 ] [ 8:34 ] [ سادات موسوی ]