پاکی

فرقی نمی کند که قطره آب کوچکی باشی یا در دریای بی کران،

زلال که باشی ،آسمان در تو پیداست...

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:31 ] [ سادات موسوی ]